Topic: Report Abonets

Здравейте,не мога да се справя със следния проблем:
в отчета ( Form1.Button4)  искам да имам отчет на клиентите и сумата.В приложения пример сумата е коректна,но клиентите не...
За всеки месец имам по 1 клиент,а ми показва че имам ... / януари 3, февруари2,  март1/
поскажете моля.Благодаря

Post's attachments

Attachment icon klienti.rar 467.76 kb, 240 downloads since 2016-04-01 

Re: Report Abonets

Приветствую,


попробуйте такой запрос

SELECT     

application.meseci,
total(zakaz.total) as suma,
(SELECT count(app.date) FROM application app WHERE app.meseci = application.meseci) as klienti


FROM application

LEFT OUTER JOIN zakaz ON zakaz.id_application = application.id

GROUP BY application.meseci
Dmitry.

Re: Report Abonets

Благодаря...работи

Re: Report Abonets

здравейте,как да направя така,че когато въведа число в едно текстово поле (Form1.Edit1) ,да се промени размера на друго текстово поле (Form1.Edit2)    пример:  Form1.Edit2.Width := Form1.Edit1.Text;

Re: Report Abonets

nikolai_nn wrote:

здравейте,как да направя така,че когато въведа число в едно текстово поле (Form1.Edit1) ,да се промени размера на друго текстово поле (Form1.Edit2)    пример:  Form1.Edit2.Width := Form1.Edit1.Text;

procedure Form1_Edit1_OnChange (Sender: string);
begin
  Form1.Edit2.Width := Trunc(Form1.Edit1.Value);
end;
Dmitry.

Re: Report Abonets

здравейте,възможно ли е :
if Form1.Edit1.Text = 'blabla' then Form1.Edit1.Visible := False;
if Form1.Edit1.Text = 'blawwwbla' then Form1.Edit1.Visible := True;
тоест ,ако част от текста в Edit1 съдържа "www"  тогава Form1.Edit1.Visible := True;
Благодаря

Re: Report Abonets

здравейте,възможно ли е изтриване на запис по следния начин:

procedure frmZakaz_Button6_OnClick (Sender: string; var Cancel: boolean);
  begin
  SQLExecute('delete name from zakaz WHERE id='+IntToStr(frmzakaz.TableGrid2.dbItemID));
    end;

благодаря

Re: Report Abonets

nikolai_nn wrote:

здравейте,възможно ли е изтриване на запис по следния начин:

procedure frmZakaz_Button6_OnClick (Sender: string; var Cancel: boolean);
  begin
  SQLExecute('delete name from zakaz WHERE id='+IntToStr(frmzakaz.TableGrid2.dbItemID));
    end;

благодаря

Здравейте,

Да.

procedure frmZakaz_Button6_OnClick (Sender: string; var Cancel: boolean);
begin
 SQLExecute( 'DELETE FROM zakaz WHERE id='+IntToStr(frmzakaz.TableGrid2.dbItemID) );
end;
Dmitry.

Re: Report Abonets

здравейте,възможно ли е в Report  целите числа да си се показват като цели (15) ,а десетичните числа да се показват с три знака след десетичната запетая (15,400).Благодаря

Re: Report Abonets

nikolai_nn wrote:

здравейте,възможно ли е в Report  целите числа да си се показват като цели (15) ,а десетичните числа да се показват с три знака след десетичната запетая (15,400).Благодаря

Да, в отчетах также имеются скрипты. Для компонента, в котором отображается данное значение, создайте событие OnAfterData, пример

procedure ReportemployeessalaryOnAfterData(Sender: TfrxComponent);
begin
    if Frac(Reportemployeessalary.Value)=0 then 
    begin
      Reportemployeessalary.Text := FloatToStr(Reportemployeessalary.Value);                   
    end;         
end;
Dmitry.